Aby przygotować się na ryzyko letnich pożarów lasów, Komisja Europejska uruchomiła pierwszą flotę samolotów gaśniczych w ramach nowego systemu rescEU. Na razie do dyspozycji jest siedem samolotów gaśniczych i sześć śmigłowców, ale ich liczba wzrośnie.

Rada Unii Europejskiej zakończyła prace dotyczące nowych ram polityki energetycznej i przyjęła kolejne akty z pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”. Regulacje mają ułatwić przejście na czystą energię oraz umożliwić realizację zobowiązań klimatycznych wynikających z porozumienia paryskiego.

Komisja Europejska opublikowała badania dotyczące wpływu programu Erasmus+ na życie osobiste i zawodowe europejczyków. Jest to jedna z ciekawszych unijnych inicjatyw. Program Erasmus+ pomógł tysiącom młodych ludzi w Polsce znaleźć upragnioną ścieżkę zawodową.

W Brukseli odbyło się uroczyste otwarcie biura Business & Science Poland, które pozwoli na skuteczniejszy lobbing w Unii Europejskiej. Otwarcia dokonali premier Mateusz Morawiecki i wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Maros Sefcovic. Otwarcie biura wpisuje się w obchody 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Zebranych gości powitał prezes BSP Tomasz Chmal.

Sejmowa Komisja do Spraw Unii Europejskiej pod przewodnictwem poseł Izabeli Kloc zwróciła się do rządu o powołanie operatora rewitalizacji obszarów górniczych. Pozwoli to na lepszą koordynację rządowego Programu dla Śląska z unijną inicjatywą Platformy Wsparcia Regionów Górniczych.

Rada Unii Europejskiej dyskutowała na temat stałej współpracy obronnej oraz przyjęła zalecenie oceniające postępy uczestniczących państw członkowskich w wypełnianiu zobowiązań podjętych w ramach stałej współpracy strukturalnej (PESCO).

Rada Unii Europejskiej przyjęła pakiet legislacyjny, który ma za zadanie zmniejszyć ryzyko w sektorze bankowym i uodpornić banki na możliwe wstrząsy.

Od 15 maja zaczną obowiązywać nowe maksymalne stawki za wszystkie międzynarodowe rozmowy i wiadomości SMS w obrębie Unii Europejskiej. Klienci zapłacą maksymalnie 19 centów (plus VAT) za minutę połączenia i 6 centów za wiadomość SMS (plus VAT).

W 2020 r. uruchomiony zostanie ETS Innovation Fund – unijny fundusz wspierający innowacyjne technologie niskoemisyjne. To wielka szansa także dla polskich przedsiębiorstw. W jego założenia wpisuje się, m.in. projekt wodorowy realizowany przez Grupę Kapitałową Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Na unijnym szczycie w rumuńskim Sybinie przywódcy przyjęli wspólną deklarację w sprawie przyszłości Unii Europejskiej w nadchodzących latach. Ma być ona „zobowiązaniem wobec przyszłych pokoleń”. Wskazują w niej, że Europa będzie odpowiedzialnym i globalnym liderem.