Jedną z najpilniejszych kwestii jest teraz powyborcze uporządkowanie unijnej sceny politycznej. Ze względu na duże rozdrobnienie frakcji, wybór władz instytucji unijnych nie będzie łatwym zadaniem. Między innymi tym zagadnieniom była poświęcona konferencja prasowa przedstawicieli kilku grup politycznych.

Do obiegu weszły banknoty z nowymi i ulepszonymi funkcjami bezpieczeństwa. Hologram satelitarny i zwiększona liczba szmaragdów sprawiają, że są one bardziej odporne na fałszerstwo. Banknoty 100 i 200 euro uzupełniają serię Europa.

Europa wybrała

Frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego w skali całej wspólnoty wyniosła blisko 51 proc. i była najwyższa od 20 lat. Największe frakcje, chadecy i socjaliści, zmniejszyły stan posiadania, zaś cały europarlament bardziej się podzielił w stosunku do poprzedniej kadencji. W Polsce wygrało Prawo i Sprawiedliwość przed Koalicją Europejską i Wiosną. Pozostałe ugrupowania nie przekroczyły progu wyborczego.

Po wyborach do Parlamentu Europejskiego rozpocznie się nowy cykl legislacyjnym w UE, Rada Europejska na posiedzeniu w dniach 20-21 czerwca przyjmie Agendę Strategiczną UE na lata 2019-2024. Polska aktywnie angażuje się w opracowanie dokumentu.

Aby przygotować się na ryzyko letnich pożarów lasów, Komisja Europejska uruchomiła pierwszą flotę samolotów gaśniczych w ramach nowego systemu rescEU. Na razie do dyspozycji jest siedem samolotów gaśniczych i sześć śmigłowców, ale ich liczba wzrośnie.

Rada Unii Europejskiej zakończyła prace dotyczące nowych ram polityki energetycznej i przyjęła kolejne akty z pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”. Regulacje mają ułatwić przejście na czystą energię oraz umożliwić realizację zobowiązań klimatycznych wynikających z  porozumienia paryskiego.

Komisja Europejska opublikowała badania dotyczące wpływu programu Erasmus+ na życie osobiste i zawodowe europejczyków. Jest to jedna z ciekawszych unijnych inicjatyw. Program Erasmus+ pomógł tysiącom młodych ludzi w Polsce znaleźć upragnioną ścieżkę zawodową.

W Brukseli odbyło się uroczyste otwarcie biura Business & Science Poland, które pozwoli na skuteczniejszy lobbing w Unii Europejskiej. Otwarcia dokonali premier Mateusz Morawiecki i wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Maros Sefcovic. Otwarcie biura wpisuje się w obchody 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Zebranych gości powitał prezes BSP Tomasz Chmal.

Sejmowa Komisja do Spraw Unii Europejskiej pod przewodnictwem poseł Izabeli Kloc zwróciła się do rządu o powołanie operatora rewitalizacji obszarów górniczych. Pozwoli to na lepszą koordynację rządowego Programu dla Śląska z unijną inicjatywą Platformy Wsparcia Regionów Górniczych.

Rada Unii Europejskiej dyskutowała na temat stałej współpracy obronnej oraz przyjęła zalecenie oceniające postępy uczestniczących państw członkowskich w wypełnianiu zobowiązań podjętych w ramach stałej współpracy strukturalnej (PESCO).